Norlandia Förskolor Drivhuset

Norlandia Förskolor Drivhuset erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Drivhuset (tidigare Ödåkra Montessori) ligger i Ödåkra strax utanför Helsingborg och erbjuder 30 förskoleplatser fördelade på två grupper. Förskolan är inrymd i ett rymligt och nyrenoverat hus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en egen gård med en stor klätterställning, sandlåda och utekök där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.